Płyty silikonowe i fluorosilikonowe

Przeznaczone do produkcji różnego rodzaju uszczelnień, uszczelek i odbojów. Posiadają szereg znaczących zalet w stosunku do tradycyjnych rodzajów gumy:

  • Obojętność chemiczna materiału, odpornego na kwasy w stężeniu do 50%, zasady, rozpuszczalniki (alkohole, glikol etylenowy, aceton, nadtlenek wodoru), sole (w tym roztwory soli).
  • Płyty fluorosilikonowe są również odporne na różnego rodzaju oleje i paliwa ropopochodne.
  • TZakres temperatur wynosi od -60 do + 350 ° C
  • Brak starzenia w powietrzu; dziesięciokrotnie dłuższa żywotność.
  • To doskonały dielektryk. Na płytce 5 mm z próbnym napięciem o częstotliwości przemysłowej 12 kV rezystancja izolacji wynosi 100,000 MΩ.
  • 100% dopuszczalność do kontaktu z dowolnymi produktami spożywczymi.

Specyfikacja techniczna

Parametr Wskaźnik
Grubość Od 1 do 30 mm
Twardość Od 30 do 80 ShA
Zakres temperatury pracy Ot -600C do + 2500C (+ 3150C dla silikonów o podwyższonej odporności na ciepło)
Wydłużenie względne przy zerwaniu (%), nie mniej Od 300 do 1000
Nominalna wtrzymałość na rozciąganie (МPа), nie mniej Od 6 do 13
Względne odkształcenie trwałe po ściskaniu 20% w temperaturze 200C (%) Od 15 do 30
Odporność na środowiska Płyny: woda słodka, woda morska (w tym wrząca).

Gaz: amoniak, tlen, ozon.

Sole: węglan sodu, siarczan miedzi, chlorek żelaza, chlorek sodu

Kwasy: azotowy (10%), siarkowy (30-50%), solny (10-18%), stearynowy, octowy (30%), fosforowy.

Produkty spożywcze: alkohol, ocet stołowy, masło ciągnione i olej roślinny.

Rozpuszczalniki: nadtlenek wodoru, glikol etylenowy, alkohol etylowy, aceton.

W przypadku fluorosilikonów: benzyna, olej napędowy, olej transformatorowy, inne rodzaje olejów mineralnych.