Naftas urbumu pakeru manšetes

 

Naftas ieguves rūpniecības īpatnība – iespēja vienā urbumā veikt ieguvi no dažādiem iežu slāņiem. Lai atdalītu atsevišķus slāņus, tiek lietoti pakeri. Pakers sastāv no vairākām neatkarīgām zonām, kas ļauj selektīvi hermetizēt atsevišķus urbuma posmus un tādējādi veikt ieguvi noteiktos  horizontālos līmeņos. Atšķirībā no cementēšanas un māla tamponiem, pakers nodrošina plašu slāņa pagaidu izolāciju un ļauj operatīvi atjaunot darbu jebkurā urbuma daļā.

Gumijas manšetes – pakera galvenā sastāvdaļa.  Tie ir masīvi gumijas izstrādājumi, kas hermetizē urbuma ieplūdes vietas. Hermetizācijas efekts tiek panākts, paplašinot manšeti ar spiedienu. Pēc spiediena noņemšanas manšete atgriežas sākotnējā stāvoklī. Sakarā ar to pakera gumijas manšetēm piemēro sekojošās obligātās prasības:

  1. Maksimālu izturību tiešā kontaktā ar naftu.
  2. Noturība pret krasām temperatūras izmaiņām. Darba temperatūras augšējā robeža 150оС.
  3. Noturība pret krasām spiediena maiņām. Spiediena augšējā robeža 70 MPa.
  4. Nodilumizturība.
  5. Minimāli paliekošās deformācijas rādītāji pēc saspiešanas. Pēc ilgstošas slodzes noņemšanas manšetei jāieņem sākotnējais stāvoklis. Šīs prasības neievērošana var izraisīt urbuma avārijas apstādināšanu.

Pakera manšetes tipi

  1. Atdalošie – tiek izmantoti darbā dažādos horizontālos līmeņos, nodrošinot iegūstamās naftas nodalīšanu no katra slāņa bez sajaukšanās. Vēl tie tiek izmantoti vienlaicīgas naftas un gāzes ieguves gadījumā;
  2. Noslēdzošie – apgādāti ar slēgvārstiem, kas novērš naftas izšļākšanos augsta spiediena  ietekmē  no naftu saturošiem slāņiem;
  3. Izolējošie – tiek izmantoti ārpus caurules telpas izolācijai, kā rezultātā nafta ceļas uz augšu tikai pa caurulēm.

Izmantojamo gumijas maisījumu tipi

Butadiēna -nitrilie NBR Ir noturīgi pret benzīnu, dīzeļdegvielu un minerāleļļām. No -55 līdz +1350C
Hidrogenēti butadiēna-nitrilie HNBR Tās pašas īpašības, kā butadiēna-nitrila gumijai, bet augstāka darba temperatūras robeža. Daudz augstākas elastīguma īpašības. Paaugstināta noturība pret novecošanos atmosfēras ietekmē. No -55 līdz +1650C
Neatradāt to, ko meklējāt?
Sazinieties ar mums, lai saņemtu individuālu risinājumu!
Sazinieties ar mums